تجدید میثاق مشاور رهبر معظم انقلاب با آرمان های حضرت امام خمینی(س)

تجدید میثاق مشاور رهبر معظم انقلاب با آرمان های حضرت امام خمینی(س)

تجدید میثاق مشاور رهبر معظم انقلاب با آرمان های حضرت امام خمینی(س)

تجدید میثاق مشاور رهبر معظم انقلاب با آرمان های حضرت امام خمینی(س)

به گزارش جماران، سردار حسین دهقان، مشاور رهبر معظم انقلاب در حوزه صنایع دفاعی و پشتیبانی نیروهای مسلح صبح امروز با حضور در حرم بنیانگذار جمهوری اسلامی با آرمان های حضرت امام خمینی(س) تجدید میثاق کرد.

تجدید میثاق مشاور رهبر معظم انقلاب با آرمان های حضرت امام خمینی(س)
تجدید میثاق مشاور رهبر معظم انقلاب با آرمان های حضرت امام خمینی(س)
تجدید میثاق مشاور رهبر معظم انقلاب با آرمان های حضرت امام خمینی(س)
تجدید میثاق مشاور رهبر معظم انقلاب با آرمان های حضرت امام خمینی(س)
تجدید میثاق مشاور رهبر معظم انقلاب با آرمان های حضرت امام خمینی(س)
تجدید میثاق مشاور رهبر معظم انقلاب با آرمان های حضرت امام خمینی(س)
تجدید میثاق مشاور رهبر معظم انقلاب با آرمان های حضرت امام خمینی(س)
تجدید میثاق مشاور رهبر معظم انقلاب با آرمان های حضرت امام خمینی(س)
تجدید میثاق مشاور رهبر معظم انقلاب با آرمان های حضرت امام خمینی(س)
تجدید میثاق مشاور رهبر معظم انقلاب با آرمان های حضرت امام خمینی(س)
تجدید میثاق مشاور رهبر معظم انقلاب با آرمان های حضرت امام خمینی(س)
تجدید میثاق مشاور رهبر معظم انقلاب با آرمان های حضرت امام خمینی(س)
تجدید میثاق مشاور رهبر معظم انقلاب با آرمان های حضرت امام خمینی(س)
تجدید میثاق مشاور رهبر معظم انقلاب با آرمان های حضرت امام خمینی(س)
تجدید میثاق مشاور رهبر معظم انقلاب با آرمان های حضرت امام خمینی(س)
تجدید میثاق مشاور رهبر معظم انقلاب با آرمان های حضرت امام خمینی(س)
تجدید میثاق مشاور رهبر معظم انقلاب با آرمان های حضرت امام خمینی(س)
تجدید میثاق مشاور رهبر معظم انقلاب با آرمان های حضرت امام خمینی(س)
تجدید میثاق مشاور رهبر معظم انقلاب با آرمان های حضرت امام خمینی(س)
تجدید میثاق مشاور رهبر معظم انقلاب با آرمان های حضرت امام خمینی(س)
تجدید میثاق مشاور رهبر معظم انقلاب با آرمان های حضرت امام خمینی(س)
تجدید میثاق مشاور رهبر معظم انقلاب با آرمان های حضرت امام خمینی(س)
تجدید میثاق مشاور رهبر معظم انقلاب با آرمان های حضرت امام خمینی(س)
تجدید میثاق مشاور رهبر معظم انقلاب با آرمان های حضرت امام خمینی(س)
تجدید میثاق مشاور رهبر معظم انقلاب با آرمان های حضرت امام خمینی(س)
تجدید میثاق مشاور رهبر معظم انقلاب با آرمان های حضرت امام خمینی(س)

تجدید میثاق مشاور رهبر معظم انقلاب با آرمان های حضرت امام خمینی(س)
تجدید میثاق مشاور رهبر معظم انقلاب با آرمان های حضرت امام خمینی(س)

عادل ملکی

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *